Godišnji pregled uspješno završen

Aktivnosti |

Godišnji remont žičare uspješno je završen. Obuhvatao je testiranje kočnica žičare pod opterečenjem za šta su korištena burad od cca. 800 kg kao simulacija. Sljedeća faza bila je testiranje hvataljki kabine na proklizavanje te pregled stubova žičare. Godišnji pregled i inspekcija kompletne žicare izvršila je akreditovana firma za pregled žicara "WPK" iz Austrije.