Sanacija zida na kasarni Jajce

Aktivnosti |

Uposlenici JP Sarajevo koji rade na održavanju su uspješno sanirali dio oštećenog zida na objektu kasarne Jajce. Sa ovim radovima se zaustavilo daljnje obrušavanje zida.

Jajce kasarna nalazi se u starom dijelu naselja Vratnik, na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva. Ovaj kompleks vojnih objekata građen je u etapama, od austrougarskog perioda pa do 1948.godine.

Kasarna Jajce nije otvorena za posjete.